13:31:54 | 17.06.2021

Komunalno društvo Polača d.o.o. dobilo novo komunalno vozilo

Komunalno društvo Polača d.o.o. iz Polače od ovog tjedna u svom voznom parku ima novo komunalno vozilo. Isporuku vozila izvršila je tvrtka Benussi d.o.o. iz Fažane čime je završena glavna aktivnost projekta "Nabava komunalnog vozila".

Buduće aktivnosti projekta su informiranje i educiranje cjelokupnog stanovništva općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Nabavom komunalnog vozila unaprijedit će se sustav prikupljanja odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike, stakla, biorazgradivog i krupnog komunalnog otpada u općini Polača.

Provedbom ovog projekta, komunalno društvo Polača će doprinijeti smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagališta što značajno doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa što je jedan od aspekata održivog razvoja.

Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnog vozila“ iznosi 873.189,00 HRK, dok je kroz projekt odobren maksimalni bespovratni iznos od 742.210,65 HRK (85%) koji sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator u suradnji s prijaviteljem pripremila je projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, iz europskog fonda za regionalni razvoj.