12:46:56 | 23.04.2021

Otočani dobili mobilno reciklažno dvorište

Općina Sali bogatija je za mobilnu jedinicu za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada čime je odrađena najvažnija aktivnost projekta ''Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali''.

Ukupna vrijednost projekta je 236.545,40 kn, dok su prihvatljivi troškovi 181.944,44 kn. Bespovratna sredstva koja je Općina Sali dobila iznose 154.652,77 kn, a financirana su putem EU sredstava iz Kohezijskog fonda kroz Operativni programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljem Poziva Uspostava reciklažnih dvorišta.

Mobilna reciklažna dvorišta su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Imaju solarne module koji osiguravaju opskrbu električnom energijom, osobno računalo i vagu unutar kontejnera. Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu, i to čak do 30 različitih vrsta otpada (uključujući i neke vrste opasnog otpada), kao na primjer:

 • otpadni papir i karton,
 • metal i metalnu ambalažu,
 • staklo i staklenu ambalažu,
 • ambalažu od plastike i drugu otpadnu plastiku,
 • odjeću i druge tekstilne predmete,
 • jestiva ulja i masti,
 • boje, ljepila, smole,
 • deterdžente,
 • lijekove,
 • baterije i akumulatore,
 • fluorescentne cijevi,
 • električnu i elektroničku opremu...

Iduće aktivnosti projekta su provođenje edukativnih i informativnih događanja te dizajn i tisak edukativnog i promidžbenog materijala. Kroz navedene aktivnosti educirat će se stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne 

uporabe i recikliranja papira, metala, plastike, tekstila i stakla iz kućanstava te način rada i prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Mobilna jedinica je privremeno smještena na javnoj površini u naselju Brbinj. Nakon dovršetka postupka registracije mobilne jedinice u upisnik reciklažnih dvorišta te edukacije stanovništa, MRD može započeti s radom. Upravljanje MRD-om predano je komunalnom društvu Mulić d.o.o., koje će omogućiti svim stanovnicima otoka da bez naknade predaju manje količine komunalnog otpada različitih vrsta. U mobilnim reciklažnim dvorištima otpad koji su građani odvojili u kućanstvu se privremeno skladišti, u njima se ne obavlja obrada sakupljenog otpada pa aktivnosti postupanja s otpadom ne završavaju u mobilnom reciklažnom dvorištu, već podrazumijevaju češća pražnjenja i odvoz razvrstanih vrsta otpada kojeg u konačnici ovlaštene tvrtke oporabljuju. Svi stanovnici otoka biti će pravovremeno obaviješteni i o rasporedu lokacija MRD-a po naseljima kao i radnom vremenu.

Agencija ZADRA NOVA u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Označeno u