11:31:05 | 17.02.2021

MADE IN-LAND: Održan sastanak projektnih partnera iz Istre i Zadra

U utorak, 16. veljače 2021. u sklopu projekta MAnagement and DEvelopment od INLANDs – MADE IN-LAND održan je sastanak projektnih partnera Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. AZRRI i  Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Projekt MADE IN-LAND posvećen je turističkom razvoju zaobalja te uključuje projektne aktivnosti razvoja teritorijalnog brenda zaobalja kao i njegovu promociju putem inovativnog IT alata. Partneri AZRRI  i ZADRA NOVA svaki na svom području provodit će Pilot aktivnost razvoja teritorijalnog brenda koji će biti promoviran putem IT sustava pametnih kartica.

Sastanak je održan s ciljem zajedničkog osmišljavanja tijeka navedenih aktivnosti te strukturiranja sustava pametnih kartica koje će se razviti kroz projekt kao tehničko rješenje za unaprjeđenje promocije zaleđa i novog turističkog brenda. Partneri su podijelili ideje za implementaciju sustava pametnih kartica kako bi isti bio u skladu s potrebama lokalne zajednice. Sustav pametnih kartica uključivat će web aplikaciju i QR kodove ili slične IT alate putem kojih bi se turističkim posjetiteljima pružala točna i brza informacija o turističkim sadržajima te bi im se omogućilo otkrivanje novih lokacija, kako prirodne i kulturne baštine tako i tradicionalnih gastronomskih sadržaja, suvenira, proizvoda i ostalih usluga.

Sudionici sastanka zajedničkim razgovorom i prijedlozima izmijenili su ideje, prijedloge i rješenja kako bi novi turistički brend zaživio u punom njegovom smislu i kako bi ostao prepoznat među turistima. Partneri su također prepoznali važnost aktivnog participativnog pristupa lokalne zajednice u planiranju i provedbi Projektne Pilot aktivnosti. Sukladno tome, na sastanku su se planirale daljnje aktivnosti u kojima bi sudjelovali i lokalni dionici poput radnih sastanaka, radionica, seminara i slično. 

Projekt okuplja ukupno devet partnera iz Jadranskih regija Hrvatske i Italije, a glavni cilj mu je zaštita i valorizacija neiskorištenih prirodnih i kulturnih potencijala kontinentalnih dijelova partnerskih regija. Projektne aktivnosti uključuju lokalne zajednice na području zaleđa i obale, u suradnji s kojima će se razviti teritorijalni brend, a kroz zajedničke marketing planove i IT alate promovirat će se materijalna i nematerijalna kulturna i prirodna baština. Projekt se provodi od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2021. godine u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020.