12:33:12 | 06.11.2020

Održana početna konferencija projekta "Otočka žena "

U organizaciji Općine Preko održana je u četvrtak 5.11.2020. godine početna konferencija projekta „Otočka žena“ vrijednog 464.300,00 kuna.

Projekt „Otočka žena“ prijavljen je na Poziv "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II" te mu je odobren iznos od 464.300,00 tisuće kuna. Projekt se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Konferenciji su nazočili načelnik Općine Preko Jure Brižić, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije Marina Dujmović Vuković te voditeljica projekta Dražena Strihić.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima što će potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika na području Općine Preko.

Aktivnosti ovog projekta uključuju zapošljavanje 5 žena iz ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama kao i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici na području Zadarske županije. Ženama će se kroz obrazovanje/osposobljavanje omogućit povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

„Općina Preko jedna je od najuspješnijih općina u Zadarskoj županiji prema socijalnim mjerama koje provodi i projekt “Otočka žena” zapravo je logičan slijed događanja i nastavak na već postojeće mjere.“ – kazao je načelnik Brižić.

Uz prijavitelja, Općinu Preko, partneri na projektu su i Centar za socijalnu skrb Zadar i Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljima, pripremila je i prijavila projekt te će sudjelovati i u njihovoj provedbi. Angažman Agencije na ovim projektima omogućava projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.