15:41:19 | 05.11.2013

Usvojen Program rada i financiranje provedbe programa Europa za građane u 2014. godini

Europska komisija usvojila je Program rada za budućnost provedbe programa Europa za građane u 2014. godini. Na osnovi ovog plana, početkom ovog mjeseca biti će objavljeni javni pozivi za podnošenje prijedloga za operativne potpore. Kao prijelazne mjere za osiguravanja kontiuiteta između sadašnjeg i budućeg programa, poziv za dostavu prijedloga biti će pokrenut od strane Europske komisije.
Rok za podnošenje ponuda biti će 20. prosinca 2013. godine, a Radni program i poziv za dostavu prijedloga ovisni su o sljedećim uvjetima:
  • Konačno donoišenje Uredbe Vijeća o osnivanju programa
  • Donošenje proračuna za 2014. godinu sa dostupnim i relevantnim sredstvima
  • Povoljno mišljenje Odbora programa
Više o programu Europa za građane: http://www.europski-fondovi.eu/program/europa-za-gra-ane
Slika: google images
Poslijednja izmjena dana 26.06.2019