Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kultrunih dobara. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe…
14:13:38 | 21.12.2021
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetski učinkovitih guma. Energetski učinkovitim gumama u smislu ovog Poziva smatraju se nove gume klase1 C2 i…
15:21:09 | 17.12.2021
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih…
15:18:08 | 17.12.2021
LAG „Mentorides“ objavljuje 3. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA“, a koji je sukladan TO 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi 748.000,00 HRK. Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje…
15:15:28 | 17.12.2021
Objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“. Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava su skupna događanja koja pridonose ostvarenju ciljeva Programa „Hrvatski otočni proizvod“  (sajam, manifestacija, konferencija, radionica, edukacija/seminari i…
11:36:06 | 15.12.2021
Na portalu e-Savjetovanja objavljen je Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1 „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske…
08:18:23 | 15.12.2021
Predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave filtera ili/i sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u javnom linijskom i povremenom prijevozu putnika (npr. autobusima i dr.) je nabava filtera i/ili filtracijskih sustava koji imaju svrhu sprječavanja širenja povećanih količina alergena,…
07:55:37 | 14.12.2021
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva. Predmet Poziva je sufinanciranje troškova ulaganja u nabavu novih vozila i plovila s pogonom na alternativna goriva (električna energija,…
07:51:24 | 14.12.2021
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima i to za pokretanje gospodarskih aktivnosti kao…
08:22:32 | 13.12.2021
Europska komisija objavila je Programski vodič i Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Erasmus+ programa za 2022. godinu, a predviđeni proračun za projekte u području sporta je 51,89 milijuna eura. Ukupan budžet programa za cjelokupno razdoblje 2021-2027 iznosi 26.2 milijarde…
08:56:26 | 08.12.2021
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je novi javni poziv za financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo…
08:48:58 | 08.12.2021
Ovaj Poziv usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju, s ciljem doprinosa rješavanju posljedica pandemije COVID-19 i potresa u odnosu na najpotrebitije…
08:38:48 | 08.12.2021