Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s…

Additional Info

 • Naziv Moć osjetila
 • Prijavitelj Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
 • Partner/i Dom za odrasle osobe Sveti Frane, Općina Kali, Općina Preko
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.828.680,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.828.680,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.
 • Aktivnosti 1. Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapciteta stručnjaka; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 03.05.2021.-03.05.2023.
Published in Projekti u provedbi
Projektom "Mobilni tim Niste sami" uspostavit će se nova socijalna usluga mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom na području ITU Zadar.

Additional Info

 • Naziv Mobilni tim Niste sami
 • Prijavitelj Dom za odrasle osobe Zemunik
 • Partner/i Caritas Zadarske nadbiskupije, Grad Nin, Općina Novigrad, Općina Galovac
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.757.700,00 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.757.700,00 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Projektom "Mobilni tim Niste sami" uspostavit će se nova socijalna usluga mobilnog tima za psihosocijalnu podršku osobama s invaliditetom na području ITU Zadar. Dom za odrasle osobe Zemunik i partneri na projektu Caritas Zadarske nadbiskupije, Grad Nin, općine Novigrad i Galovac će uspostavom nove socijalne usluge mobilnih timova za psihosocijalnu podršku osobama s mentalnim poteškoćama doprinijeti kvaliteti života.
 • Aktivnosti A1. Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapaciteta stručnjaka; V. Promidžba i vidljivost; PM. Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 30.04.2021.-30.04.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilje projekta AgroSTEM je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. 

Additional Info

 • Naziv AgroSTEM
 • Prijavitelj Udruga za ruralni razvoj Ravni Kotari
 • Partner/i Općina Zemunik, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.833.056,40 kuna
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 1.833.056,40 kuna
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Projektom će se unaprijediti kapaciteti organizacija OCD-a, unaprijediti suradnja OCD-a i odgojno obrazovnih institucija, povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a.
 • Aktivnosti Radionice za pripadnike OCD-a i krajnje korisnike; izrada online priručnika, edukativne web platforme; izrada AgroSTEM aplikacije; organizacija online AgroSTEM sajma; postavljanje interaktivnih informativnih kioska; nabava prijenosnih računala, opreme za terensku nastavu i laboratorijska pomagala za terensku nastavu; organizacija studijskog putovanja u Portugal
 • Razdoblje provedbe projekta 18.05.2021.-18.05.2023.
Published in Projekti u provedbi
EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara koji približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a

Additional Info

 • Naziv EUROPE DIRECT Zadar
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Nositelj
 • Ukupna vrijednost projekta 1.414.403,25 kn
 • Intenzitet potpore 76%
 • Bespovratna EU sredstva 1.088.002,50 kn
 • Izvor EU sufinanciranja Europska komisija
 • Cilj EUROPE DIRECT Zadar član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. EUROPE DIRECT Zadar se možete obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a. Sve usluge su besplatne za sve uključene građane. EUROPE DIRECT Zadar ne može nuditi pravne savjete niti tumačiti zakonodavstvo EU-a.
 • Aktivnosti Aktivnosti Centra EUROPE DIRECT Zadar usmjerene su na pružanje pravodobnih i objektivnih informacija o europskim pitanjima. Kroz događanja kao što su dijalozi, radionice i slično nastoji se građane uključiti u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. svibnja 2021. -31. prosinca 2025.
Published in Projekti u provedbi
Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima i odraslim polaznicima pružiti…

Additional Info

 • Naziv MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva
 • Prijavitelj Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
 • Partner/i Zadarska županija; Medicinska škola u Rijeci; Strukovna škola Gospić; Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu; Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Zadar; Hrvatska gospodarska komora; Obrtnička komora Zadarske županije; Profil Klett d.o.o.; Fizio vita d.o.o.; Poliklinika Akropolis d.o.o.; Dental Zadar d.o.o.; Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar; Hrvatska komora medicinskih sestara
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 43.232.316,51 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 43.232.316,51 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Uspostava rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva kroz uvođenje novih programa obrazovanja i osposobljavanja i unaprjeđenje kadrovskih uvjeta. Škola RCK će, u suradnji s partnerima, ciljanoj skupini - učenicima i odraslim polaznicima pružiti relevantne praktične vještina u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.
 • Aktivnosti Projektom MEDICINSKA+: Unaprjeđenje rada Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva pridonosi se modernizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. Prijavitelj i partnerske institucije kroz projektne aktivnosti (edukacije, osposobljavanja, nabava opreme) obuhvaćaju odgojno-obrazovne radnike, učenike te odrasle polaznike u ustanovama za strukovno obrazovanje u Zadarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji. Element 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti (Centra) Element 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti Element 3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih Element 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra Element 5. Promidžba i vidljivost Element 6. Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta 29.12.2019. - 29.12.2023.
Published in Projekti u provedbi
Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar osigurat će se uvjeti…

Additional Info

 • Naziv Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva
 • Prijavitelj Medicinska škole Ante Kuzmanića Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 48.854.118,01 HRK
 • Bespovratna EU sredstva 30.000.000,00 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Cilj Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru zdravstva u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenzivnije suradnje sa sličnim centrima u EU
 • Aktivnosti Projektom Unaprjeđenje infrastrukture Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru zdravstva uspostavlja se infrastruktura za modernizaciju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođenog potrebama gospodarstva uz poticanje inkluzivnosti. U Medicinskoj školi Ante Kuzmanića Zadar i partnerskoj ustanovi - Medicinskoj školi u Rijeci osigurat će se uvjeti za odvijanje programa obrazovanje i osposobljavanja prilagođeni regionalnim potrebama tržišta rada i suvremenim dostignućima u zdravstvu. Elementi: 1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove; 2. Radovi na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekata za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO; 3. Stručni nadzor radova za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove; 4. Nabava specijalizirane opreme i edukacija o upotrebi specijalizirane opreme za RCK-ove u SOO-u i partnerske javne ustanove za SOO; 5. Neovisna financijska revizija projekta; 6. Horizontalne aktivnosti; 7. Upravljanje projektom; 8. Promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 01.07.2019. - 21.09.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na potrebe tržišta rada.

Additional Info

 • Naziv Bolji uvjeti za učenje kroz rad - Unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića - regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva
 • Prijavitelj Strukovna škola Vice Vlatkovića
 • Partner/i Zadarska županija; Tehnička škola, Rijeka; Industrijsko - obrtnička škola Pula; Srednja škola Biograd na Moru; Tehnička škola, Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 29.924.449,48 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 29.924.449,48 HRK
 • Operativni program OP „Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.“
 • Fond Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj Cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukture Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva s ciljem provođenja učenja temeljenog na radu te povećanja relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na potrebe tržišta rada.
 • Aktivnosti 1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije za infrastrukturne radove u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića; 2. Infrastrukturni radovi u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića; 3. Nadzor nad provedbom infrastrukturnih radova u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića; 4. Unaprijeđenje uvjeta za učenje temeljeno na radu u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića te partnerskim školama; 5. Promicanje horizontalnih politika Europske unije; 6. Upravljanje projektom; 7. Promidžba i vidljivost
 • Razdoblje provedbe projekta 24.9.2018.-24.4.2023.
Published in Projekti u provedbi
Projektom će se ojačati organizacijske sposobnosti regionalnog centra kompetentnosti, dok će se uspostavom sustava kvalitete i profesionalnom usmjeravanja učenika i drugih polaznika, te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostaviti suradnja za povećanje relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i…

Additional Info

 • Naziv Budi spreman i kompetentan!
 • Prijavitelj Strukovna škola Vice Vlatkovića
 • Partner/i Zadarska županija​; Tehnička škola Zadar​; Srednja škola Biograd na Moru​; Tehnička škola Rijeka​; Industrijsko – obrtnička škola Pula​; Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija​; Elektrostrojarska obrtnička škola​; Sveučilište u Zadru​; Obrtničko učilište Zagreb​; Vaillant d.o.o.​; Auto Hrvatska d.o.o.​; Profine d.o.o.​
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Stručna i tehnička pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 33.693.182,17 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 33.693.182,17 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond​
 • Cilj Projektom će se ojačati organizacijske sposobnosti regionalnog centra kompetentnosti, dok će se uspostavom sustava kvalitete i profesionalnom usmjeravanja učenika i drugih polaznika, te unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostaviti suradnja za povećanje relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u (pod)sektoru strojarstva. Nadalje,  osnažit će se i kapaciteti regionalnog centra kompetentnosti za razvoj i provedbu strukovnih zanimanja sukladno potrebama tržišta rada.
 • Aktivnosti 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti​; 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti​; 3. Jačanje kompetencija o.o. radnika RCK-a i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa SOO-a u (pod) sektoru strojarstva​; 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra​; 5 Promidžba i vidljivost​; 6 Upravljanje projektom i administracija​
 • Razdoblje provedbe projekta 29.5.2020. - 29.12.2023.
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta STREAM je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačku sposobnost za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava. 

Additional Info

 • Naziv STREAM - Strategic Development of Flood Management
 • Prijavitelj Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Vodeći partner Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Partner/i Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna, Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio - regione Puglia, Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, Universita politecnica delle Marche Regione, Marche Regione, ADSU - Azeinda per il diritto agli studi universitari di Teramo, Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA, Karlovačka županija, Grad Poreč - Parenzo Comune di Venezia Universita', IUAV di Venezia, Hrvatske vode (pridruženi partner), Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije PRIGODA (pridruženi partner), Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (pridruženi partner), Regione Emilia Romagna (pridruženi partner), Regione Puglia (pridruženi partner)
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Vodeći partner
 • Ukupna vrijednost projekta 9.411.657,83 EUR
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 7.999.909,13 EUR
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
 • Cilj Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unapređenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.
 • Aktivnosti Kroz projekt će se razviti modeli predviđanja poplava, educirat će se članovi stožera za zaštitu i spašavanje kao i pripadnici hitnih službi. Provedbom projekta će se podići kapaciteti hitnih službi kako bi bile spremne u što kraćem vremenskom roku odgovoriti na hitne slučajeve, prvenstveno na poplave.
 • Razdoblje provedbe projekta 1. travnja 2020. - 30. lipnja 2023. godine
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infratrukture.

Additional Info

 • Naziv Unaprjeđivanje infrastrukture Centra za socijalnu skrb Zadar i Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije
 • Prijavitelj Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Partner/i Dom za odrasle osobe SVETI FRANE Zadar i Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 22.246.734,53 HRK
 • Bespovratna EU sredstva 14.893.338,75
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Europski strukturni i investicijski fondovi
 • Cilj Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture.
 • Aktivnosti Projekt uključuje rekonstrukciju i opremanje zgrade koju trenutno koristi DODM Zadar.Prenamjenom i rekonstrukcijom zgrade stvorit će se infrastrukturni uvjeti za razvoj izvaninstitucijskih socijalnih usluga i prilagodbu predviđenim reformskim promjenama sustava. Projekt uključuje i nabavu dva vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga, opremanje kuhinje i nabavu sustava „halo-pomoć“. Što se tiče izvaninstitucijskih usluga za razvoj kojih je Poziv namijenjen, predmetni projekt uključuje sljedeće: prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, obiteljska medijacija.
 • Razdoblje provedbe projekta 44 mjeseca
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta "Društveni kutak" je povećanje socijalne inkluzije starijih i nemoćnih osoba te osoba s invaliditetom s područja grada Biograda na Moru i općina Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Tkon i Pašman.

Additional Info

 • Naziv Društveni kutak
 • Prijavitelj Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Vodeći partner Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru
 • Partner/i Grad Biograd na Moru i Općina Pakoštane
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 13.797.528,38 HRK
 • Intenzitet potpore 100%
 • Bespovratna EU sredstva 13.797.528,38 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj Povećanje socijalne inkluzije starijih i nemoćnih osoba te osoba s invaliditetom s područja grada Biograda na Moru i općina Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Tkon i Pašman. Isto se ostvaruje razvojem usluge poludnevnog boravka i širenjem usluge pomoći u kući putem izgradnje građevine i nabave opreme za pružanje navedenih usluga.
 • Aktivnosti Projektom se predviđa izgradnja građevine koju će koristiti Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Biograd na Moru (GDCK) za pružanje izvaninstitucijskih usluga starijim i nemoćnim te osobama s invaliditetom. Također, projekt uključuje uređenje dijela okoliša potrebnog za funkcioniranje zgrade i njeno korištenje za dobrobit korisnika, opremu za normalan rad unutar same građevine, nabavu vozila za pružanje usluga te radionice na temu ravnopravnosti spolova.
 • Razdoblje provedbe projekta 4.12.2018. - 4.5.2023. (53 mjeseca)
Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta AdriaClim je razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.

Additional Info

 • Naziv AdriaClim- Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in Adriatic coastal areas
 • Vodeći partner Regionalna agencija za zaštitu okoliša i energetiku Emilia Romagna (Italija)
 • Partner/i Uz Agenciju ZADRA NOVA, na ovom projektu sudjeluje još 18 partnera iz Hrvatske i Italije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Projektni partner
 • Ukupna vrijednost projekta 8.823.415,00 eura
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 7.499.902,75 eura
 • Program Europske teritorijalne suradnje Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.
 • Cilj Razvoj i poboljšanje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.
 • Aktivnosti Aktivnosti u sklopu projekta AdriaClim su usmjerene na stvaranje kvalitete baze različitih dionika koji će doprinijeti razvoju strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim klimatskim promjenama. U sklopu Pilot aktivnosti u Zadarskoj županiji nabavit će se kamion cisterna koja će u utjecati na sprječavanje prekomjernog crpljenja izvora vode u Zadarskoj županiji, posebno ljeti. ZADRA NOVA je također odgovorna za koordinaciju transnacionalnog upravljačkog tijela koje će okupiti različite dionike koji mogu doprinijeti izradi strateških dokumenta s ciljem praćenja sustava klimatskih promjena.
 • Razdoblje provedbe projekta 01.01.2020.-30.06.2023.
Page 2 of 3