BOOST5 - Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, off road, industrial and natural heritage

Projekt BOOST5 operativnim će pristupom na više razina imati za cilj eliminirati glavne prepreke koje ograničavaju puni razvoj održivog turizma, istražiti nove tržišne prilike povezane s promjenama politika održivosti te promicati teritorijalne sinergije i ekološku svijest.

Additional Info

  • Naziv: BOOST5- Leveraging results of 5 IT-HR projects to boost touristic valorisation of cultural, offroad, industrial and natural heritage
  • Vodeći partner: TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SCRL (TECNOPOLIS SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK)
  • Partner/i: Friuli Innovazione Società consortile a responsabilità limitata, S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A, Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Regione Marche, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Ente Regionale per Il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Erpac
  • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Partner
  • Ukupna vrijednost projekta: 597.325,00 EUR
  • Intenzitet potpore: 85%
  • Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
  • Cilj: Cilj projekta je promicati kulturnu baštinu kopnenog i obalnog područja koja nije još poznata i promovirana, otkloniti sezonalnost u turizmu, kreirati projektne ideje usmjerene na digitalni i ekološki aspekt prema potrebama zajednice, uspostavljanje „okvira“ za razmjenu najboljih praksi i novih dostupnih alata za korištenje u kulturnom turizmu. Operativnim pristupom na više razina, BOOST5 će imati za cilj eliminirati glavne prepreke koje ograničavaju puni razvoj održivog turizma, istražiti nove tržišne prilike povezane s promjenama politika održivosti te promicati teritorijalne sinergije i ekološku svijest.
  • Aktivnosti: Projekt BOOST5, kapitalizirajući rezultate 5 prethodnih talijansko-hrvatskih projekata, ubrzat će usvajanje učinkovite metodologije za promicanje održivog turizma, uravnotežen oporavak u razdoblju nakon Covida i revitalizaciju prirodne i kulturne baštine uključenih područja. BOOST5 uključiti će privatne i javne aktere u kreiranje zajedničkih strategija za kulturu i identitet krajobraza na način da se formira održiva turistička ponuda s inovativnim pristupom. Projektom će se osigurati i promicati sinergija među različitim dionicima i teritorijima, kako bi se ubrzala uspješna provedba održivih politika i podigla ekološka svijest, te se stvorile nove ideje za slijedeće programsko razdoblje. Provedba projekta usredotočiti će se na prikupljanje i analizu najboljih praksi u području kulturnih ruta, angažiranju relevantnih dionika (turistički i kulturni subjekti, lokalni akteri, kreatori politike i javnih institucija, itd.), te na integriranu i inovativnu ponudu obalnog i kopnenog turizma s ciljem osnaživanja konkurentnosti sektora.
  • Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2022.- 30. lipnja 2023.