14:08:48 | 02.05.2022

Javni webGIS portal u realnom vremenu donosi prikaz čistoće vode u Zrmanji i mora u luci Sali

U sklopu projekta PEPSEA izrađen je javni webGIS portal. Portal kroz suvremena informatička rješenja omogućuje transparentan i korisnički orijentiran prikaz podataka o čistoći vode i mora na pilot lokacijama – rijeci Zrmanji i luci Sali.

Izrada portala i nabava opreme za nadzor realizirani su u sklopu projekta PEPSEA.

Cilj projekta PEPSEA je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora kao i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije.

Uz vodećeg partnera, Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, partneri na projektu su: Consorzio Futuro in Ricerca, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora - ATRAC, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po te Camera di Commercio di Bari. Projekt PEPSEA ukupne vrijednosti 2,9 milijuna EUR sufinancira se kroz Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020., a njegova provedba trajat će do 30. lipnja 2022. godine.

Podaci za lokacije u Zadarskoj županiji koji su dostupni na javnom webGIS portalu bit će povezani i s podacima iz Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije te s talijanskim GIS sustavom. Na taj način, interventni će timovi primati informacije u realnom vremenu jer su oprema za nadzor koja uključuje kamere, meteorološke postaje i senzori za detekciju onečišćenja, povezani s GIS sustavom.

Ujedno, kroz projekt PEPSEA nabavljena je i oprema za sanaciju onečišćenja.

Javni webGIS portala

Tagged under