13:30:11 | 02.03.2022

Završena provedba projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar“

Provedba projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o. Zadar“ uspješno je privedena kraju 25. veljače 2022. godine.

Cilj projekta bio je doprinijeti većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Projekt je prijavljen na Poziv „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“. Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čistoću d.o.o Zadar“ iznosi 1.468.880,00 HRK, a Europska unija ga je u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Kohezijskog fonda sufinancirala iznosom od 1.248.548,00 HRK. Provedba projekta trajala je 15 mjeseci.

U sklopu projekta nabavljeno je novo komunalno vozilo s nadogradnjom kojim se unapređuje sustav prikupljanja, prijevoza i odlaganja te daljnje obrade otpada, a namjena mu je odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i to odvojeno prikupljanje glomaznog otpada na cijelom području Grada Zadra. Vozilo se koristi na administrativnom području Grada Zadra koje obuhvaća i 7 otoka s područja zadarskog arhipelaga.

Također, u sklopu projekta u Zadru je održana edukativno-informativna javna tribina na kojoj su se građani informirali o svim mogućnostima za odvojeno prikupljanje otpada te su se i upoznali s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada. S ciljem poticanja razvoja pozitivnih navika postupanja s otpadom kod djece radionice su održane i u tri dječja vrtića (DV Vruljica, DV Višnjik i DV Bili Brig).

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružila je tvrtki Čistoća d.o.o. Zadar tehničku pomoć u pripremi projektnog prijedloga kao i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme ne stvaraju financijski teret za prijavitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Last modified on Wednesday, 02 March 2022 14:11