08:31:26 | 07.02.2022

Poziv na sudjelovanje u savjetovanju s javnošću o Programu razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine i Programu razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine

Na mrežnim stranicama Zadarske županije u tijeku je savjetovanje s javnošću o Programu razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine i Programu razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine.

Savjetovanja su otvorena od 4. veljače do 7. ožujka 2022. godine.

Program razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine sektorski je akt strateškog planiranja te čini temeljnu podlogu za izradu projekata koji se prijavljuju u nadolazećoj financijskoj perspektivi. Program se temelji na analizi postojećeg stanja športa na području Zadarske županije, SWOT analizi i na viziji kojom se definira u kojem smjeru će se razvijati športska djelatnost na području Zadarske županije. Program razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine, metodološki je usklađen s Planom razvoja Zadarske županije za razdoblje do 2027. koji je krovni strateški dokument na regionalnoj razini te Nacionalnim planom razvoja športa 2019. – 2026. i Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine

Program razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine sektorski je akt strateškog planiranja te čini temeljnu podlogu za izradu projekata koji se prijavljuju za bespovratna sredstva u nadolazećoj financijskoj perspektivi, a promiču razvoj STEM-a (znanost, tehnologija, inženjerstvo, matematika) i tehničke kulture u Zadarskoj županiji. Program razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine, usklađen je s Planom razvoja Zadarske županije za razdoblje do 2027. koji je krovni strateški dokument na regionalnoj razini. Program razvoja tehničke kulture sadrži viziju razvoja, opis razvojnih potreba i potencijala, popis posebnih ciljeva i ključnih pokazatelja ishoda, financijski plan te okvir za praćenje.   

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, župan Zadarske županije donio je Odluku o izradi Programa razvoja športa Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine i Odluku o izradi Programa razvoja tehničke kulture Zadarske županije za razdoblje do 2027. godine te je ovlastio regionalnog koordinatora Javnu ustanovu Agenciju za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA za izradu i koordinaciju oba Programa.

Ciljevi koji se žele postići savjetovanjima s javnošću su upoznavanje zainteresiranih korisnika o sadržajima oba Programa.

Poziv na savjetovanje s pratećim dokumentima je dostupan na poveznici.