13:20:42 | 02.02.2022

Održana Četvrta sjednica Partnerskog vijeća

U petak 28. siječnja 2022. godine virtualnim putem održana je Četvrta sjednica Partnerskog vijeća, savjetodavnog tijela osnovanog u svrhu praćenja pripreme i provedbe Plana razvoja Zadarske županije. Županijska skupština Zadarske županije pokrenula je proces izrade Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje 2021. – 2027., koji je temeljni strateški razvojni akt s definiranom vizijom, prioritetnim razvojnim politikama i ciljevima za razvoj Zadarske županije. Postupak izrade Plana razvoja Zadarske županije, uz sva ostala načela propisana Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), vodi se i načelom partnerstva kojim se osigurava uključivanje svih glavnih dionika. Odlukom županijske skupštine nositelj izrade Plana razvoja Zadarske županije je regionalni koordinator, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

U nazočnosti 30 članova, jednoglasno je usvojen Plan razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. godine.

„U stvaranju Plana razvoja Zadarske županije 2021. -2027. godine uključeno je 129 različitih institucija, organizacija, tvrtki i udruga te 312 stručnjaka iz različitih razvojnih sektora. Tijekom procesa izrade Plana utvrđena je srednjoročna vizija, prioriteti i ciljevi razvoja Zadarske županije, čime je izrađena izvrsna podloga koja će se koristiti za izradu projekata koji se prijavljuju za bespovratna sredstava u novoj financijskoj perspektivi.“ – pojasnila je ravnateljica Agencije Marina Dujmović Vuković.

Potom je Martina Matešić, voditeljica Odjela za strateško planiranje i upravljanje razvojem u Agenciji ZADRA NOVA predstavila Plan razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. godine.

„Sadržaj Plana razvoja sadrži uvod, srednjoročnu viziju razvoja, opis srednjoročnih razvojnih potreba i potencijala, usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom, opis prioriteta javne politike u srednjoročnom razdoblju, popis posebnih ciljeva s pokazateljima ishoda, terminski plan provedbe projekata od strateškog značaja te financijski plan i okvir za praćenje. Plan razvoja definiran je kroz 4 prioritetna područja javnih politika, 20 posebnih ciljeva, 53 pokazatelja ishoda te 85 razvojnih mjera.“- kazala je voditeljica Martina Matešić.

„Dokument Plan razvoja Zadarske županije je razborit, razvojno usmjeren te prati nacionalne i europske strateške smjernice. U svim važnim aktivnostima poštuje se načelo participativnosti te uvažava potreba ravnoteže između razvojnih potreba i zaštite okoliša kao vrlo dragocjenog resursa i sastavnog dijela identiteta Zadarske županije.“- komentirao je prorektor Sveučilišta u Zadru Josip Faričić.

Angažman Agencije na izradi Plana razvoja Zadarske županije omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije te usluge izrade strateškog dokumenta ne stvaraju dodatni financijski teret za Zadarsku županiju. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS sufinanciran je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tagged under